Advertentie plaatsen
login | sign up

Algemene Gebruiksvoorwaarden

 

1. Welkom bij Gameke.nl!

Welkom bij Gameke.nl en hartelijk dank voor uw bezoek.

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 1 september 2018 van toepassing op iedere vorm van gebruik van de website gameke.nl (de "Website", zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software-applicatie), op alle diensten die door Gameke.nl worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Gameke.nl aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Gameke.nl raadt iedereen die gebruik maakt van de website of van een van de diensten (een "Gebruiker") aan deze gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Gameke.nl kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Onderaan deze pagina staat wanneer dit voor het laatst gebeurd is.


2. Bescherming van uw privacy

In ons Privacybeleid kunt u meer lezen over hoe wij omgaan met uw privacy.


3. Minderjarigen

De diensten van Gameke.nl zijn bedoeld voor mensen van 18 jaar en ouder.


4. Niet toegestaan gebruik van de Website

De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopiëerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens. Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de website te wijzigen, anders dan beschreven in deze gebruiksvoorwaarden. Het is de gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van gebruikers die een advertentie plaatsen op de website ("Adverteerders") te verzamelen en/of adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.


5. Misbruik van de website en de gevolgen hiervan

Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken de advertentie-meld-knop in de vorm van een driehoek met een uitroepteken. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kunt u melden via ons Contactformulier.
Gameke.nl kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

Gameke.nl kan de desbetreffende gebruiker uitsluiten van de diensten van Gameke.nl of bepaalde functionaliteiten voor deze gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van advertenties of reacties; en/of een of meerdere advertenties van de gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door gebruiker betaald bedrag.

Gameke.nl kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Gameke.nl binnen de grenzen van de wet de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in ons privacybeleid.


6. Wij geven geen garanties

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de website of delen daarvan kan worden verkregen.
Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.


7. Klachtenforumlier

Mocht u klachten hebben dan kunt u gebruik maken van ons Contactformulier. Wij proberen zo snel mogelijk uw mail te beantwoorden. Het contactformulier is niet gekoppeld aan een al dan niet ingelogde gebruiker. Dit maakt het doen van een anonieme melding mogelijk.


8 Regels voor het plaatsen van advertenties

Gameke.nl is een advertentieplatform


Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op de Website

Advertenties die door een Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen:

1. Het opmaken van een Advertentie:

 1. In iedere Advertentie voor producten mag maar één concreet product worden aangeboden of worden gezocht.
 2. Elke titel en elke tekst van een Advertentie dienen een omschrijving van het aangeboden of gezochte product of de aangeboden of gezochte dienst te bevatten.
 3. Titels en teksten van advertenties mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.
 4. Het is niet toegestaan om gratis advertenties meer dan één keer op de website te plaatsen.
 5. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke advertenties op de website online/ geplaats te hebben.
 6. Het is niet toegestaan om hetzelfde object of dezelfde dienst in meer dan één advertentie tegelijk op de website aan te bieden.
 7. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke advertenties of meerdere advertenties voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen.
 8. Indien een advertentie voor het einde van de initiële advertentieperiode (of een verlenging van de advertentieperiode) van de website wordt verwijderd, is het niet toegestaan om binnen de resterende looptijd van de oorspronkelijke advertentieperiode een identieke advertentie of een advertentie voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen, tenzij daarvoor een gegronde reden bestaat (bijvoorbeeld het per ongeluk verwijderen van de advertentie of wanneer de koop onverwacht niet is doorgegaan).
 9. Iedere advertentie dient in de best bijpassende rubriek te worden geplaatst

2. Advertentie inhoud die niet is toegestaan:

 1. De titel en de tekst van de advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product dat ter verkoop wordt aangeboden of de dienst die wordt aangeboden juist en helder te beschrijven.
 2. Een advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende en/of bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.
 3. Het is niet toegestaan een advertentie te plaatsen met als doel het direct of indirect promoten van een bedrijf, behalve in de groep Services.
 4. Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst.
 5. In gratis advertenties mogen enkel websites worden vermeld of links naar websites worden opgenomen, indien daarvoor is betaald; het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar advertentiewebsites of naar advertenties die met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.
 6. Het is niet toegestaan om advertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.

3. Illegale of onrechtmatige producten of diensten

 1. Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden.
 2. Het is niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering of aankoop illegaal of onrechtmatig is.
 3. Zowel adverteerder als gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten. Adverteerders en gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder.

4. Het plaatsen van een advertentie

 1. Een adverteerder plaatst de advertentie via de knop 'Advertentie plaatsen' op de website. Voordat een adverteerder een advertentie kan plaatsen dient er eerst ingelogd te worden om de advertentie te kunnen koppelen aan de gebruiker/adverteerder.
 2. Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een gebruikersnaam te kiezen die een URL of een gedeelte van een URL bevat.
 3. Nadat de adverteerder heeft ingelogd, kan hij via de button 'Advertentie plaatsen' een Advertentie aanmaken. Hiermee komt de Advertentieovereenkomst tussen Gameke.nl en de adverteerder bij gratis advertenties tot stand. Bij betaalde advertenties komt de advertentieovereenkomst tot stand op het moment dat de betaalprocedure op de website is doorlopen.
 4. Biedingen zijn niet bindend. Een adverteerder is niet verplicht een bod te accepteren, in welke hoedanigheid ook. Indien een dergelijk bod door een adverteerder wordt geaccepteerd, verplicht dit de bieder niet tot aankoop.
 5. Indien de Advertentie vanwege het verlopen van de plaatsingstermijn of om een andere reden wordt verwijderd, zullen de bijbehorende biedingen ook worden verwijderd.
 6. Het is niet toegestaan biedingen bij advertenties te plaatsen met het enkele doel om het biedingsproces te verstoren.

5. Vrijwaring dienst advertenties en beperking aansprakelijkheid Gameke.nl

Iedere gebruiker vrijwaart Gameke.nl voor aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade geleden door:

 1. Het aangaan van een overeenkomst op basis van een advertentie
 2. Het gebruik van via de Website gekochte producten
 3. Het gebruik van via de Website aangeboden diensten
 4. het (beweerdelijk) inbreukmakende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) advertentie en/of het geleverde product

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn bijgewerkt op woensdag 12 september 2018 (RM)

Wij gebruiken cookies

Deze website gebruikt cookies om deze website te verbeteren en te analyseren en eventuele relevante advertenties van derde partijen te tonen, meer informatie. Door gebruik te blijven maken van deze website of door op "akkoord" te klikken

Akkoord